Πολυξένη Μαρλίτση, Στο τραίνο, 2015
                                      λάδι σε μουσαμά, 60 x 80 cm 
                                                           
                 

                          Polyxeni Marlitsi, At the subway station, 2015
                                       oil on canvas, 60 x 80 cm